Географічні інформаційні технології для сталого розвитку країн Східного сусідства(GIDEC)

Міжнародна конференція «Темпус-Україна@20» 14 травня 2013 р., м. Київ, Україна

Міжнародна конференція «Темпус-Україна@20» проводилась з нагоди святкування двадцятиріччя Програми Темпус в Україні. Цей захід став платформою для поширення кращих практик та обміну досвідом щодо втілення проектів Темпус і модернізації вищої освіти в Україні. Конференція створила можливості для всебічного обговорення досягнень і здобутків Програми, визначення шляхів їх подальшого впровадження. Під час Конференції відбулась церемонія нагородження виконавців проектів Темпус в Україні за різними номінаціями.

Дипломом менеджера проектів програми Темпус нагороджений Карпінський Юрій Олександрович, д.т.н., проф., завідувач кафедри геоінформатики і фотограмметрії КНУБА за ініціативність, творчий пошук, сприяння розвитку міжнародної співпраці.

На конференції було представлено Огляд впливу проектів Темпус в Україні, де висвітлюватимуться як позитивні результати, так і проблемні питання у втіленні проектів Програми Темпус протягом її двадцятирічної історії в Україні, зокрема актуальність й ефективність, участь українських вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування в процесі модернізації вищої освіти, рекомендацій щодо прискорення реформ у сфері вищої освіти відповідно до положень Болонського процесу.

В Конференції взяли участь близько 200 представників вищих навчальних закладів, наукових установ, органів державної влади України, академічної спільноти, агенцій та інституцій ЄС, країн-партнерів та України.

Більш детально з матеріалами конференції можна ознайомитись на сайті Національного Темпус-офісу в Україні http://tempus.org.ua/uk/tempus-ukrajina-20.html.