Географічні інформаційні технології для сталого розвитку країн Східного сусідства(GIDEC)

Співробітники

Ключові співробітники, які задіяні в проекті від КНУБА:

Юрій Карпінський

Юрій Карпінський доктор технічних наук, професор та завідуючий кафедри геоінформатики та фотограмметрії. Головні напрями діяльності: побудова та розвиток геодезичних мереж; створення та впровадження національної інфраструктури геопросторових даних, стандартизація географічних даних.

Юрій Карпінський також Директор державного Інституту геодезії та картографії, який здійснює науково-дослідні роботи в сфері геодезії, картографії, дистанційного зондування Землі, нормативного забезпечення топографо-геодезичних і картографічних робіт; розробку та впровадження геоінформаційних систем; створення базового набору геопросторових даних різних ступенів детальності; створення геоінформаційних систем. Він добре обізнаний з потребами українського суспільства та вимогами вищої освіти в геодезії та ГІС.

Анатолій Лященко

Анатолій Лященко – доктор технічних наук, професор. Головні напрями діяльності: створення та розвиток геопросторової бази даних; розвиток національної структури геопросторових даних; стандартизація географічних даних, застосування ГІС для кадастру та управління територіями.

Роман Шульц

Роман Шульц - кандидат технічних наук, доцент. Його головні напрями діяльності: мобільні фотограмметричні системи для картографування, дистанційне аеро- та наземнелазерне сканування, моніторинг навколишнього середовища з використанням методів дистанційного зондування.