Географічні інформаційні технології для сталого розвитку країн Східного сусідства(GIDEC)

Тренінг-курс «Advanced GIS» в рамках проекту Географічні інформаційні технології для сталого розвитку країн Східного сусідства в Єреванському національному університеті будівництва та архітектури

В 2011 році в рамках проекту GIDEC (Geographic information technology for sustainable development in Eastern neighbouring countries - Географічні інформаційні технології для сталого розвитку країн Східного сусідства) програми TEMPUS були відкриті шість ГІС-лабораторій в університетах країн-партнерів. Наприклад, лабораторія в Єреванському державному університеті архітектури та будівництва (ЄДУАБ) оснащена сучасними комп‘ютерами, включаючи ліцензійне спеціалізоване програмне забезпечення (ArcGIS 10.0, Diagramer, тощо), а також сучасними геодезичними приладами (тахеометри Leica та Trimble, нівеліри Nikon) (фото 1).

Фото 1. Відкриття лабораторії в ЄДУАБ деканом факультету промислового та цивільного будівництва, професором, к.т.н. Амбарцумян Петрос та головою проекту GIDEC, доктором Хуаан Фаном
Фото 2. Курс «Advanced GIS», лекція
Фото 3. Дітріх Шрьодер, професор, завідуючий лабораторією геодезичної обробки даних Університету прикладних наук Штутгарда, викладач курсу «Advanced GIS»
Фото 4. Учасники курсу на фоні меморіалу пам’яті жертв геноциду 1915 р.

Курс «Advanced GIS». З 6 по 19 листопада 2011 в Єреванському державному університеті архітектури та будівництва викладачі Київського Національного університету будівництва та архітектури (Kravchenko I., Gorkovchuk M.) Національного університету «Львівська політехніка» (Chetverikov B., Babiy L., Tkachuk O., Dolynska I., ), Технічного університету Молдови (Nistor-Lapotenco L., Grama V., Budaian T.), Тираспольського державного університету (Bejenaru G., Dilan V., Mamot V.), Ереванського державного університету архітектури та будівництва (Hovhannisyan A., Stepanyan A., Apikyan V.) та Єреванського державного університету (Ghazaryan G., Ghazaryan A.,) пройшли підвищення кваліфікації за інтенсивним тренінг-курсом «Advanced GIS» (фото 2).

Це вже третій з чотирьох запланованих інтенсивних навчальних курсів підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів країн-партнерів в рамках проекту GIDEC, направлений на підвищення компетенції фахівців в сфері геоінформаційних технологій на основі поглибленого вивчення можливостей одної з найпоширеніших у світі геоінформаційних систем ArcGIS 10.0.Навчання проводив завідуючий лабораторією геодезичної обробки даних Університету прикладних наук Штутгарда (Німеччина), професор Дітріх Шрьодер (Dietrich Schröder) (фото 3) та його асистент Оле Менсінг (Ole Mensing). Наукова та професійна діяльність Д. Шрьодера пов’язана з такими питаннями як управління геоданими, програмування в геоінформатиці, міське планування землекористування, системи керування базами даних, адаптація ГІС-додатків та проведення ГІС-семінарів по гідрології і управлінню водними ресурсами, тощо [3].Протягом двох тижнів для поглибленого вивчення можливостей програмного пакету ArcGIS 10.0 розглянуто практичні проекти по використанню ГІС в сфері: туризму,управлінню земельними ресурсами, охороні навколишнього середовища, управління водними ресурсами та нерухомістю.

В рамках проекту «Інтерактивна туристична карта» було створено туристичну карту Вірменії, яка забезпечила відображення та зручний пошук міст туристичного інтересу, в тому числі історичних пам’яток з їх фотографічним зображенням. Використовуючи можливості модулю Network Analyst створено мережу доріг, яка реалізує проектування маршрутів та аналіз їх оптимальності за показниками відстані і часу.

Для виконання проекту «Аналіз рельєфу для проектування областей з підвищеним ризиком повеней» використано різні фактори, що описують характеристики місцевості: геологія, нахил земної поверхні, грунтово-рослинний покрив тощо у растровому форматі. Аналіз ризику виникнення процесів зсуву за кожним з цих показників ґрунтується на основі статистики щільності накладення растрових карт. Застосування DEM-моделі та інструментів просторового аналізу ArcGIS 10.0 вирішує низку практичних завдань, зокрема визначення потенційних областей зсувів та їх характеристик, розрахунок об’ємів стоків підчас повеней та опадів.

Проектування розміщення сміттєзвалищ, фабрик, заводів та інших джерел забруднення є важливим для забезпечення охорони навколишнього середовища. Метою проекту «Вибір полігону» є пошук оптимального місцеположення для звалища в межах населеного пункту у відповідності до вимог містобудівної та природоохоронної документації. Задача вирішується за допомогою інструментів управління та аналізу даними, в тому числі об’єднання, вирізання, буфер тощо. Для поєднання послідовного застосування інструментів геооброблення в робочій процес застосовано ModelBuilder – модуль ArcGIS для створення, редагування та управління моделями.

В рамках проекту «Основи гідрологічного ГІС-аналізу для реконструкції водосховища» вирішувались наступні завдання: проектування зон затоплення, визначення площі водозбору, розрахунок швидкості потоків та часу заповнення водойм водою тощо. Для 3D візуалізації результатів аналізу застосовано модуль ArcScene, який забезпечує широкий перелік функцій взаємодії в тому числі і з растровими даними.

Проект «ГІС в управлінні нерухомістю – дані, якість, керування» спрямований на розв’язання завдань в сфері управління нерухомістю, а саме:
-забезпечення якості даних шляхом контролювання топологічних відношень між об’єктами в наборі даних та безпосередньо між елементами всередині класу об’єктів;
-забезпечення повноти даних на основі проектування баз геоданих в середовищі Diagramer,
-оптимальний багатофакторний пошук об‘єктів нерухомого майна із застосуванням функції геокодування адресних даних.

Культурний обмін. Однією з найважливіших задач проекту GIDEC є посилення наукових, професійних та особових зв’язків між фахівцями вищих навчальних закладів країн-партнерів. З метою ознайомлення з історичною та культурною спадщиною Вірменії учасники курсу відвідали музей літопису Матенадарам, меморіал пам’яті жертвам геноциду 1915 року, Ічмедзин, Гарні, Гегард, Історичний музей Вірменії (фото 4).

Висновки. Программа TEMPUS насамперед забезпечує сталий розвиток Болонського процесу в Україні шляхом модернізації начальних планів, враховуючи впровадження триступеневої структури, відповідно до Європейської системи накопичення та трансферу кредитів (ECTS), підвищення компетенції фахівців вищих навчальних закладів, посилення міжнародних зв’язків. Програма Темпус сприяє інтернаціоналізації університетів, створенню тривалого партнерства між українськими та європейськими вищими навчальними закладами, яке не припиняється й після завершення проектів, започаткуванню нових дослідницьких проектів або проектів з обміну.

По закінченні тренінгу всі учасники отримали сертифікати. За результатами курсу викладачі Київського національного університету будівництва та архітектури й Національного університету «Львівська політехніка» підвищили рівень навчання на таких спеціальностях як «Геоінформаційні системи та технології», «Землевпорядкування і кадастр», «Геодезія» на основі удосконалення та розвитку навчальних програм з дисциплін «Проектування баз даних», «Інструментальні ГІС», «Цифрова картографія» тощо.Завдання, вирішенні протягом курсу із застосуванням сучасних геоінформаційних систем, є актуальними для практичної реалізації в Україні. Задачі прогнозування та запобігання повеней в Західній Україні; раціональне розташування сміттєзвалищ та заводів враховуючи перспективи розвитку населених пунктів; автоматизація процесів оцінки нерухомості; розвиток туристичної сфери є областю застосування практичних знань та навичок майбутніх фахівців в сфері геоінформаційних технологій, підготовка яких сьогодні здійснюється на якісно новому рівні завдяки програмі TEMPUS та проекту GIDEC.