Географічні інформаційні технології для сталого розвитку країн Східного сусідства(GIDEC)

Кулик Вікторія

Кулик Вікторія Борисівна народилася 30 липня 1977 р. у м. Києві. У 1999році закінчила з відзнакою Київський національний університет імені ТарасаШевченко (географічний факультет) за фахом картографія. У вересні 2007 р.захистила дисертацію на тему «Картографічне забезпечення передумов розвиткуфермерства (на прикладі Вінницької області)» та здобула науковий ступінькандидата географічних наук. Трудову діяльність розпочала картографом в«Інституті передових технологій». З 2005 по 2010 рр. працювала редактором картта атласів (редакція навчальної тематики) у Державному науково-виробничомупідприємстві «Картографія». Приймала участь у розробці та створенніНаціонального атласу України (НАУ), Атласу вчителя, атласів та карт навчальноїтематики. Була редактором додаткового російсько- та англомовного тому «Текстита легенди карт НАУ». Займалася розробкою інтерактивних методів навчання та їхвпровадженням у шкільний курс географії. У 2008 р. була учасницею курсів зтопоніміки UNGEGN (Географічний факультет, університет Тімішоари, Румунія). У2010 році призначена провідним редактором карт та атласів. З листопада 2010 р.працює асистентом кафедри геоінформатики та фотограмметрії Київськогонаціонального університету будівництва та архітектури (факультет геоінформаційнихсистем та управління територіями). Є автором та співавтором 16 науковихпублікацій з питань геоінформаційного картографування, картографуванняземельних ресурсів та фермерських господарств, створення електронних навчальнихпосібників.