Географічні інформаційні технології для сталого розвитку країн Східного сусідства(GIDEC)

Горковчук Максим Вікторович

Народився 22 січня 1989 року в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. У 2011 році з відзнакою закінчив Київський Національний Університет Будівництва та Архітектури за спеціальністю «Геоінформаційні системи і технології», отримав звання спеціаліста та кваліфікацію інженера-геоінформатика. В цьому ж році вступив до аспірантури Київського національного університету будівництва і архітектури на  кафедру Геоінформатики і фотограмметрії. З 2009 року працює в Науково-дослідному інституті геодезії і картографії на посаді наукового співробітника.