Географічні інформаційні технології для сталого розвитку країн Східного сусідства(GIDEC)

Проект КНУБА в Україні

GIDEC - Географічні інформаційні технології для сталого розвитку країн Східного сусідства – це проект в рамках структури навчальної програми ЄС TEMPUS (511322-TEMPUS-1-2010-SE-JPCR).

GIDEC є спільним проектом навчальної реформи вищої освіти в сфері геоінформаційних технологій та геодезії.Він реалізується в партнерстві з університетами Швеції, Іспанії, Німеччини, Вірменії, України та Молдови. З 15 жовтня 2010 року учасником багатонаціонального спільного проекту програми TEMPUS став Київський національний університет будівництва і архітектури.

Тривалість проекту – три роки: з 15 жовтня 2010 р. по 14 жовтня 2013 р.

Загальним завданням проекту є підтримання сталого розвитку в країнах партнерах завдяки компетентним у геоінформаційних технологіях спеціалістам, які отримали кваліфікацію на основі вивчення потреб суспільства країн-партнерів та у відповідності до Болонського процесу.

Головний координатор проекту GIDEC є Королівський технологічний Інститут, Стокгольм, Швеція. Очолює цей проект доцент, доктор Хуаан Фан

Мета проекту – модернізація вищої освіти у сфері геоінформаційних технологій та геодезії для підтримки сталого розвитку у Вірменії, Україні та Молдові. Реформа поєднає традиційну геодезію і картографію з новими технологіями, такими як географічні інформаційні системи (ГІС), щоб створити в країнах-партнерах сучасну освіту.

За програмою проекту передбачається підвищення кваліфікації викладачів з країн-партнерів у сфері сучасних геоінформаційних технологій (ГІТ) та новітніх методик навчання. Планується проведення 4-х інтенсивних учбових курсів в університетах Іспанії, Німеччини та Швеції.

Основні завдання проекту:

 1. Підсилення зв’язку між освітою у сфері геоінформаційних технологій та суспільством країн-партнерів на основі створення Консультативної ради та сервісного центру працевлаштування для студентів; проведення опитування серед важливих організацій в сфері ГІТ в кожній країні-партнерові.
 2. Реформування існуючих навчальних програм та створення нових навчальних програм у сфері геоінформаційних технологій, включаючи розроблення нових навчальних матеріалів.
 3. Встановлення 6 ГІС-лабораторій в трьох країнах-партнерах;
 4. Підвищення кваліфікації викладачів країн-партнерів з сучасних технологій і концепцій, яке включає 4 інтенсивних тренінг-курси за обраними темами в геодезії та ГІС.
 5. Впровадження нових педагогічних методів та механізмів гарантування якості освіти у сфері геоінформаційних технологій.
 6. Створення системи дистанційного навчання, що базується на Інтернет-технологіях в трьох країнах партнерах для підтримки студентів денної та заочної форм навчання, а також фахівців для постійного підвищення кваліфікації.

Напрями діяльності за проектом і очікувані результати:

 1. Формування Консультативної ради в кожній країні-партнерові; аналіз даних для визначення потреб та вимог суспільства.
 2. Створення сервісного центру працевлаштування для студентів.
 3. Модернізація існуючих та створення нових навчальних планів.
 4. Розроблення змісту нових курсів з ГІТ.
 5. Розроблення нових навчальних матеріалів з ГІТ.
 6. Аналіз потреб та купівля обладнання;інсталяція, тестування та навчання роботі з обладнанням.
 7. Навчальні курси англійської мови для персоналу з країн-партнерів.
 8. Інтенсивний навчальний курс з основних концепцій ГІС.
 9. Інтенсивне навчання з сучасного геодезичного обладнання.
 10. Інтенсивний навчальний курс з застосування ГІС.
 11. Інтенсивне навчання з сучасних геодезичних концепцій.
 12. Обмін студентами між ЄС та країнами-партнерами.
 13. Педагогічний семінар для персоналу країн-партнерів.
 14. Впровадження проекту, орієнтованого на Проблемно-орієнтоване навчання.
 15. Виконання забезпечення якості освіти з ГІТ.
 16. Інсталяція Інтернет-орієнтованої платформи дистанційного навчання (ДН).
 17. Розроблення матеріалів для курсів ДН.
 18. Створення Web-сторінок проекту.
 19. Маркетинг TEMPUS-проекту та навчальних планів з ГІТ.
 20. Організація Дня ринку праці в сфері ГІТ в країнах-партнерах.
 21. Встановлення центрів підвищення кваліфікації для фахівців.
 22. Заходи з підтримки функціонування результатів діяльності проекту після його закінчення.