Географічні інформаційні технології для сталого розвитку країн Східного сусідства(GIDEC)

Дроздівський Олег

Дроздівський Олег Петрович народився 25 січня 1976 року в м. Тараща Київської області. У 1995 році закінчив з відзнакою Таращанський агро-технічний коледж ім. Героя Радянського Союзу О.О. Шевченка за спеціальністю електрифікація і автоматизації сільського господарства та отримав кваліфікацію техніка-електрика. У 2001 році закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” за спеціальністю спеціалізовані комп’ютерні системи та отримав кваліфікацію інженера-системотехніка. У 2003 році вступив в аспірантуру Київського національного університету будівництва і архітектури. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Базові моделі геопросторових даних транспортно-навігаційних ГІС” та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. З 1999 по 2003 роки працював на кафедрі Спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” і пройшов трудовий шлях від лаборанта до завідувача лабораторіями. З 2003 року працює на посаді завідувача технологічної лабораторії відділу цифрового картографування та дистанційного зондування Землі Науково-дослідного інституту геодезії і картографії. З 2007 року асистент, а з 2010 року доцент кафедри Геоінформатики і фотограмметрії Київського національного університету будівництва і архітектури. Автор 6 наукових праць з питань баз геопросторових даних, геоінформаційних систем та технологій, стандартизації географічної інформації.