Географічні інформаційні технології для сталого розвитку країн Східного сусідства(GIDEC)

Документи

Аналіз суспільних потреб та вимог в галузі геодезії та ГІС. Звіт по дослідженням

Потреби геодезії та ГІС  у галузі вищої освіти були проаналізовані за допомогою опитування важливими зацікавленими сторонами та потенційними роботодавцями. Дослідження призвело до створення бази даних, яка містить інформацію, таку як: ім'я та контактну інформацію організації, основні напрямки діяльності організації,  існуючих фахівців в галузі геодезії / ГІС і майбутніх потреб, компетенцій, необхідних в організації, зауваження в сфері геодезії / ГІС освіти на теперішній час  в країні.

Результати аналізу структури респондентів, потреб спеціалізованих організацій в ГІС фахівцях показали однорідний розподіл підприємств, що займаються топографо-геодезичною зйомкою і питаннями землеустрою на території України, та здебільшого низький рівень використанням ГІС-технологій.

Download

АНАЛІЗ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ ТА ВИМОГ ДО ГІС ОСВІТИ. Звіт по науко-дослідній роботі

Об’єкт дослідження – комплекс робіт по проведенню опитування серед великих організацій в сфері ГІС та геодезії.

Мета роботи – вивчення потреб в спеціалістах геоінформаційного направлення, змісту учбових програм їх підготовки.

Метод дослідження –  опитування методом анкетування.

На основі отриманих відповідей проведений аналіз структури респондентів та рівня використання сучасних геоінформаційних технологій в профільним установах. Аналіз потреб в ГІС фахівцях, їх компетенції на підприємствах в сфері геодезії, картографії та землеустрою, показав необхідність модернізації та удосконалення учбових програм підготовки бакалаврів та магістрів по ГІС технологіям. 

Download

ПРО ПРОВЕДЕННЯ GIS MARKET DAY. Звіт

В рамках реалізації міжнародного проекту № 5111322-TEMPUS-1-2010-SE-JPCR «Геоінформаційні технології для сталого розвитку країн східного сусідства» (Geographic information technology for sustainable development in Eastern neighbouring countries) 24 травня 2012 року на кафедрі геоінформатики і фотограмметрії відбувся GIS Market Day.
Download

Протокол засідання керівників проекту GIDEC в Єревані.

Зустріч з управління Проектом відбулась в Ереванському державномууніверситеті будівництва та архітектури в поєднанні з семінаром по розробленнюучбових програм. 
Download

Протокол засідання керівників проекту GIDEC в Стокгольмі.

Зустрічз управління Проектом відбулася в KTH, в останній день семінару по педагогічнимметодам та забезпеченню якості освіти в галузі геодезії/ГІС. 
Download