Географічні інформаційні технології для сталого розвитку країн Східного сусідства(GIDEC)

Анкетування

фахівців і зацікавлених осіб у сфері геодезії та геоінформатики

Шановні пані та панове!

Київський національний університет будівництва і архітектури є учасником проекту TEMPUS-IV Європейської комісії ”Геоінформаційні технології для сталого розвитку країн східного сусідства (Geographic information technology for sustainable development in Eastern neighbouring countries ).

За програмою цього освітянського проекту, в якому приймають участь університети Вірменії, Іспанії, Молдови, Німеччини, України та Швеції, передбачається удосконалення структури та змісту навчальних програм підготовки бакалаврів та магістрів в сфері геоінформатики та геодезії.

Геоінформаційні системи та геоінформаційні технології належать до найсучасніших технологій, які швидко розвиваються, а їх застосування, як свідчить досвід розвинених країн, має значний вплив на оперативність та якість прийняття управлінських рішень в багатьох сферах діяльності, зокрема в містобудуванні, землеустрої та земельному кадастрі, моніторингу та охороні природного навколишнього середовища.

Успішність впровадження геоінформаційних технологій в нашій країні, як і будь-якої нової технології, значною мірою визначається наявністю та якістю підготовки фахівців у вищих навчальних закладах.

З метою вивчення потреб у фахівцях геоінформаційного напряму, змісту навчальних програм їх підготовки просимо Вас та Ваших фахівців заповнити та надіслати анкету, що додається.

Нам дуже важлива Ваша думка з означених питань.

Дякуємо за Вашу підтримку зусиль з удосконалення геоінформаційної освіти в Україні.

З повагою,
Координатор проекту
в Київському національному
університеті будівництва і архітектури,
завідувач кафедри геоінформатики і фотограмметрії,
доктор техн. наук, професор

Ю. О. Карпінський


1. Назва організації
2. Повна адреса
3. Контактна особаПрізвище, ім’я та по-батькові
Посада
E-mail
Робочий телефон
Моб. телефон
4. Тип організаціїa. місцева/центральна державна організація
b. інша державна установа
c. приватне підприємство
d. інший тип
5. Кількість співробітників, що працюють в геодезії та з ГІС-технологіями
6. Основна діяльність
7. Стан використання ГІС у Вашій організаціїа. Використовуєтьсяb. Планується
8. Спеціалізація та/або компетенція фахівців, в яких є найбільша потребаa. топографо-геодезичні роботи, інженерно-геодезичні вишукування
b. геодезичні мережі та референцні системи
c. фотограмметрія
d. GPS, ГЛОНАС
e. лазерне сканування
f. ГІС
g. бази геопросторових даних та інфраструктура геопросторових даних
h. земельний кадастр та землевпорядкування
j. дистанційне зондування
i. Інші. Які саме?
9. Чи може ваша організація прийняти студентів-геодезистів та геоінформатиків?a. так, для візиту
b. так, для практики
c. так, для роботи.
d. ні
10. Чи потребує ваша організація підвищення кваліфікації спеціалістів в сфері геодезії та ГІС?
11. Інші примітки щодо геодезичної та геоінформаційної освіти
Надіслати